Производи за автомобил / комбе / 4 х 4

stage_image1_lg

Технологија

Sealing punctures with ContiSeal™

Не дозволувајте мал дефект да ви го прекине врвното патување.

ContiSeal™ e технологија проектирана за лепење на оштетениот слој за газење на пневматикот.

Брзи факти

  • ContiSeal™ ги намалува последиците од оштетувањето на слојот за газење: дупки и до 5 mm во пречник (на пример, оштетувања од клинци) во истиот момент се лепат благодарејќи на единствената технологија.
  • Постојана мобилност и несменета километража – без потреба за запирање во истиот момент и поправање на пневматикот покрај патот (видете ги техничките упатства на задната страница)
  • Перформанси во возењето без рестрикции идентични на оние со пневматици без ContiSeal™ технологија при нормално користење

За технологијата

Сериски пневматик што сам се лепи.

ContiSeal™ е технологија развиена во Continental дизајнирана за лепење на оштетениот слој за газење на пневматикот. Во случај на навлегување на туѓо тело, како што е, на пример, клинец, нема потреба за моментална замена на пневматикот покрај патот и дупките остануваат херметички затворени, дури и кога ќе бидат исфрлени предметите што навлегле.

ContiSeal™ е леплив вискозен слој за лепење.  Тој е нанесен на внатрешната страна на пневматикот во областа на слојот за газење.  ContiSeal™ лепи 80% од сите дупки на пневматикот и со тоа го намалува ризикот од издишување. Пневматиците ContiSeal™ се јасно означени со ознака на бочната страна и тие се компатибилни со вообичаено достапните бандажи.

Почеток
contiseal_movieImage

Технички инструкции:

  • За оптимални услови се препорачува Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).
  • Не е потребно веднаш да застанете за да го замените пневматикот. Вашето патување може да продолжи. 
  • По откривањето на дупката, специјализирано лице може веднаш да го провери пневматикот.

Принцип ContiSeal.

ContiSeal™ пневматикот содржи леплив, викозен слој за лепење што ја покрива внатрешноста на слојот за газење на пневматикот. Тој обезбедува речиси моментно лепење околу предметот што навлегол (и до 5 mm во пречник во слојот за газење), задржувајќи го воздухот внатре и одржувајќи го пневматикот надуван заради мобилност на вашиот автомобил. 

topic_intro_image1

Кога на стандардниот пневматик ќе се појави дупка, доаѓа до згмечување на бочната страна меѓу бандажот и патот, а тоа потенцијално доведува до опасна состојба, како што е експлодирање на пневматикот и слизнување од бандажот.

topic_intro_image1