Производи за автомобил / комбе / 4 х 4

stage_image1_lg

EU etiketa za pneumatike

ЕУ-етикета за пневматици

ЕУ-етикета за пневматици – Што ви кажува таа?

Почеток
Image
Нова ознака на ЕУ за пневматиците

Нова ознака на ЕУ за пневматиците, во сила од 1 мај 2021 година

Сите продадени пневматици во Европската Унија подлежат на задолжително означување на пневматиците. Новата шема за означување на ЕУ на пневматиците – во сила од 1 мај 2021 година – дава посеопфатни информации за избраните пневматици и ги опфаќа и пневматиците за тешки возила. Таа дава објективни, сигурни и споредливи информации врз основа на трите важни карактеристики на перформансите на пневматиците: отпор при тркалање, а со тоа и ефикасност на горивото, прилегнување во влажни услови и надворешна бучава при тркалање. На дополнителните пиктограми се укажува на соодветноста на пневматикот за остри услови на снег (симбол 3PMSF) и/или неговото прилегнување во услови на мраз, но второто важи само за патнички автомобили.

Новата шема за означување ги опфаќа пневматиците за патнички автомобили, автобуси и за камиони. За дополнителни детали за новиот пропис за ознаки на ЕУ на пневматиците посетете ја официјалната веб-страница на Европската комисија.

Разбирањето на ознаката на ЕУ и на нејзините пиктограми им помага на возачите или на менаџерите на возни паркови да донесат информирани одлуки за безбедноста на патот поврзана со пневматиците, за пониски емисии на CO2 и за поголема економичност на горивото.

Имајте предвид дека заштедите на горивото и безбедноста на патот во голема мера зависат од условите на патот и временските услови, видот возило и особено од начинот на возење.

Како се чита ознаката на ЕУ за пневматиците

Ознаката на пневматиците содржи лесно разбирливи пиктограми што даваат информации за следниве три суштински аспекти на перформансите на пневматикот.