Производи за автомобил / комбе / 4 х 4

stage_image1_lg

Компанија

Пневматици за услужни возила

CVT_bu_about_us

Continental е еден од водечките светски производители на пневматици за услужни возила. Во нашите фабрики низ светот произведуваме пневматици за различни намени, специфични за различни возила, услови на патот и барања на купувачите, како и однесување на возачите.
Нашето портфолио на производи вклучува пневматици за автобуси и за камиони, како и за услужни возила. Деловната единица се развива од едноставен производител на пневматици во понудувач со комплетно решение, нудејќи сервиси и солуции, како што се ContiLifeCycle™, ContiPressureCheck™ и Conti360°, кои им помагаат на нашите клиенти да ги оптимизираат своите работи

Прочитајте и за пневматици за автобуси и за камиони...


Прочитајте и за пневматици за услужни возила...